off topic

Помислих те за врабче. Малко топчесто птиче – едричко врабче – нали знаеш и между тях има едни хептем хилави, а други са кръшни такива, мазнички и напети – врабците от перваза на кухненския прозорец (баси клишето, впрочем). Но не беше такъв сивичък, а по-цветен като че по-кафеникав, с малки  по-светли перца отстрани. Зачудих се какъв е, спрях и го загледах. Сега той изскърца нещо – врабчетата как чуруликат? – май нещо такова. Не знам как ми хрумна да го подгоня – щото само ходеше, сигурно. Обичайно птиците повече летят когато решат да се придвижват от т.А към т.Б. И така направихме няколко зигзага – любимецо мой, ненагледен – и вече те държа в ръка. Чудна птичка, малчо, малко момченце (или момиче?) на по-едра птица, явно. Скърцаше и стържеше отчаяно-безпомощно-трогателно. Сега се обади и майка му – от дървото зад мене. ОК. Бягай в тревата, малчо. Mwah.
Дано нищо не му се случи – майка му беше наблизо – знае къде е – ще си го прибере пак, нали?