Nonsense

Обявявам 14 декемврий за обикновен работен ден.

Нека всякой се яви на работното си место в уречения час и остане там, докле не секне удовлетворението му от тази му деятелност.

казах, Юри IV Дебелий

Намерих тази бележка сред книжата на дядо ми.
Написана на стандартна имперска бланка и подпечатана с държавния печат.
Нека бъде волята му.

Advertisements