Ferry

снимките са от 17 ноември 2006. нещо не ми се вярва, ама така пише в тага.

неочакваното в тая история е, че имаше (след близо четири? годишно прекъсване) последно действие преди няколко седмици. много ме зарадва, впрочем.

корабчето

това капитанският мостик ли е? да-да. ама това капитанът ли е? не ми се вярва.

пътуването

 

брегът