Бозони в неделя вечер (2)

Същественото за днес:


все пак LHC (Les Horribles Cernettes) са героите на първото предадено през WEB изображение :)))

Мда, забих в чудене с какво да се захвана в тази част:

  • стандартния модел въобще;
  • LHC [CERN] като търсач на бозона на Хигс;
  • елегантното геометрично обяснение на гравитацията в ОТО (там пространство-времето въобще е геометрия) – за отбелязване е, че Стандартния модел не е квантова теория на гравитацията; може би малко и за статистическата интерпретация на квантовата механика и Макс Борн;
  • WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) – отговорниците за тъмната материя (тежък аналог на неутрино – ах! неутронче!) и съответно, да речем, колаборацията CDMS (Cryogenic Dark Matter Search);

В крайна сметка това остава като програма за в бъдеще.

Advertisements