на който има ще се даде още

7 юли, 2006. София.

И на който има – ще се даде още.
А на който няма – ще се отнеме и онуй,
що мисли че има.

Хлъзгаво, да.

Имах намерение да махна колата зад него, ама нека стои.

Та той изобщо не от тоя свят. С нищо не си пасва.
Откъде тая благост? Защо е облечен така? Просто цирк, господ му е взел всичко, без остатък, това е.

какво, по дяволите да изпия, за да вляза при него? повдига ми се от всичко тук.