Meltdown

Какво за бога правят там?
Шест киломертова евакуационна зона около Fukushima II Dai-ni? (май е някаква глупост, съобщението беше свалено към 20.30 часа.)

Впрочем полезните ходове около реакторите в Fukushima I Dai-ichi май се изчерпаха с увеличаването на нивата на радиация вътре в централата.

  • Персоналът е сведен до минимум.
  • Горивото в първите два реактора е почти напълно стопено или върви натам (70% и 33% според оценките на оператора), което очевидно ги поставя извън контрол.

However, during our only operating experience with a partially melted and subsequently cooled core, Three Mile Island, the fuel mass was fully contained by the reactor vessel, resulting in minimal radiation release to the public.

източник: MIT NSE

Обвивките на 2 и 3 реактор, обаче са загубили цялост, да го кажем така. А и ефективно охлаждане на четири залепени един до друг разрушени реактори в условията на опустошена околност не е много реалистично. Така че горното май не е в сила.


Проблемна е ситуацията в блокове 4, 5 и 6 – температурата в басейните за отработено гориво там се покачва. Независимо, че охлаждането на практически студено (каквото беше преди два дни) гориво при атмосферно налягане е относително по-лесно за реализация, положението е тревожно заради невъзможността да се поддържа персонал на станцията, разрушенията наоколо…