Fukushima Dai-ichi. Година по-късно.

Как ще бъде анализирана трагедията по-късно?

Системни предпоставки на реализиращият се катастрофален сценарий.

Разположение на компекса Fukushima-1.

Технологичните единици са разположени изключително нагъсто. От гледна точка на инсталираната мощност комплексът е огромен, географски не е.
Първите четири блока са разположени на една линия в непосредствена близост до брега. Петият е зад тях, шестият, също отзад, е най-отдалечен от брега.

Близостта на блоковете е източник на потенциален проблем за цялата централа при сериозен инцидент с изтичане на радиоактивност. В случай на високи нива на радиоактивност необходимостта от евакуиране на персонала би оголила всички реактори, създавайки възможност проблемите да ескалират дори на места, оценявани като сравнително стабилни.

Енергозависимост

Комплексът е твърде голям консуматор на електроенергия. Наличието на адекватно захранване е критично за поддържане на управляемост. Загубата на захранване автоматично го извежда в неуправляем режим.

Единствено резервният дизелов генератор на шести блок (разположен най-навътре спрямо брега) остава напълно функциониращ източник на електроенергия в цялата централа след нахлуването на цунамито.

На практика се реализира възможността комплексът да остане без сигурен и достатъчен източник на електрозахранване поне шест дни (очаква се по-късно днес да бъде възстановена връзката с енергийната система). Това вероятно е възможно най-късият срок, като се имат предвид разрушенията в района и мащабите на линията, която се нуждае от възстановяване.

В същото време BWR (GE) реакторите имат съществено по-къс (не повече от час) оперативен запас от време, в който могат да издържат изключване на циркулационните помпи след аварийно спиране. В Mark I дизайн на блока реакторът и SFP са твърде близо един до друг.

Управление

Централизираното управление на комплекса дава възможност на мениджмънта да прехвърля ресурси към горещите точки. Това, обаче, може да се превърне и в недостатък в случай на непрецизирано решение.

След земетресението проблеми в басейните за отработено гориво на реактор 2, провокират мениджмента да насочи всички налични ресурси натам, в резултат реактори 1 и 3 не са изведени чисто от работен режим. Последващите събития (цунами) ще задълбочат проблемите навсякъде в комплекса, предизвиквайки каскадна деградация на управляемостта, за излизане от която ресурси вече няма.