Стоп кадър

Цикъл на ядреното гориво.


(източник: TEPCO)

Радиоактивни материали в АЕЦ.

  • Заредени в реактора.
  • В басейни за отработено гориво. Fukushima-1 разполага с един общ (в отделна сграда), както и шест по-малки по капацитет басейни в сградите на блоковете.
  • В девет сухи контейнера.

Заредени в реактора.

(източник: TEPCO)

Нормално реакторът е пълен с дестилирана вода.

Морската вода, с която реакторите се обливат от няколко дни има корозиращ ефект върху стоманената обвивка на контейнера. Трябва да се отбележи, че този ефект е бавен, от порядъка на седмици и месеци. Със сигурност, обаче, в реактора се натрупва сол – ако се допусне спичането ú в изолираща кора около циркониевите пръти, охлаждането им съществено ще се затрудни и meltdown става най-вероятния сценарии.

Когато след meltdown стопената активна зона (corium) пробие металната обвивка, радиоактивният материал попада на последната външна (бетонна) бариера. Скоростта на проникване през бетона при максимално тежки (сухи) условия е милиметри в минута, с отделяне на газове, които ако не се вентилират биха довели до пробиви.

Ако се доставя вода за охлаждане на стопилката (corium) тази скорост пада до 5÷7% от първоначалната, като отделянето на газове също се подтиска.

(източник: MIT NSE)

Разпределение на отработеното гориво.

60% се съхранява в общия басейн.
34% са разпределени в по блоковете.
6% се съхраняват в сухи контейнери.

Състояние на общия басейн за съхранение на отработено гориво.

* On March 18th, regarding the spent fuel in the common spent fuel pool,
we have confirmed that the water level of the pool is secured. A detailed
inspection is under preparation.
* common spent fuel pool: a spent fuel pool for common use set in
a separate building in a plant site in order to preserve spent fuel
which are transferred from the spent fuel pool in each Unit building.

източник: TEPCO Press Release (Mar 19,2011)
Status of TEPCO’s Facilities and its services after Tohoku-Taiheiyou-Oki Earthquake (as of 9:00AM)

Състояние на сухите контейнери за студено отработено гориво.

* On March 17th, we patrolled buildings for dry casks and found no signs
of abnormal situation for the casks by visual observation. A detailed
inspection is under preparation.
* dry cask: a measure to store spent fuel in a dry storage casks in
storages. Fukushima Daiichi Nuclear Power Station started to utilize
the measure from August 1995.

източник: TEPCO Press Release (Mar 19,2011)
Status of TEPCO’s Facilities and its services after Tohoku-Taiheiyou-Oki Earthquake (as of 9:00AM)

Отработено гориво съхранявано в басейните на блоковете.

If water heats up and vaporizes in a BWR reactor or spent fuel pool without cooling, the temperature increase of the water and eventual vaporization of water will tend to place the system in a subcritical condition. There are also large amounts of boron in these systems such as the control rods of the reactor, and various kinds of boron in the spent fuel pools. Additionally, steel structures supporting the spent fuel in the pool are sometimes made out of borated steel, which also contains large amount of boron. Even if the fuel does melt, the new geometric configuration will likely not be favorable for slowing down neutrons, so re-criticality is unlikely, even if water should be reintroduced to the system.

(източник: MIT NSE)