Числа

Fukushima Daiichi

източници на илюстрациите: MSNBC, NYT


В комплекса се съхраняват ~1500 тона радиоактивни материали.

Както вече писах това основно става в самите реактори и басейните за отработено гориво. Общия басейн (съхраняващ 60% от цялото количество) и контейнерите за сухо съхранение (6%) са изглежда извън непосредствена опасност.

Басейн за отработено гориво (SFP)

Приведените размери (W×L×D) → (40×35×39) ft ≈ (12×11×11) m са за басейните в сградите на блоковете.

Общия басейн е с размери (12×29×11) m и има капацитет от 6 840 assemblies = 96 assembly racks × 76 units. Което е приблизително 200% от необходимия материал за зареждане на всички реакторни ядра.

Комплект (assembly) – 172.5 kg U

Разпределение на комплектите (assemblies)

Блок Ел./Терм. мощност, MW В реактора В SFP
1 460/1380 400 292
2 784/2381 548 587
3 784/2381 548 514
4 784/2381 0 1331 (1479?)
5 784/2381 548 946 (826?)
6 1100/3293 764 876 (1136?)
Advertisements