Атомни работи

Горното е реклама. Все пак напоследък си припомнихме, че мирният атом не е чак толкова чист и определено е обществено порицаем. Следват факти.

Стабилност на доставките.

Уранът се внася (или би могъл) от политически стабилни страни.


Атомните реактори работят (генерират енергия) поне година без презареждане. Нищо от това не е в сила за другите традиционни енергоизточници (петрол, газ, въглища).

Доказани запаси.


Общо взето, това не трябва да се взема напълно сериозно. Каменният век не е свършил, защото е свършил камъкът.

Рециклируемост.

Използване на рециклирано гориво (MOX).

За съществуващите реактори ефектът от използване на MOX е намаляване на отпадъците с 40%. В бъдещ тип брийдери (FBR – с висок коефициент на възпроизводство), този процент може да бъде съществено увеличен.

Къде се използва.

Динамика и структура на цените


В ядрената енергетика по-голямата част от разходите са O&M (operational & maintenance), т.е. правят се от оператора, не от доставчика на гориво.

Структура на енергопотреблението. Оптимално решение.

Околна среда

АЕЦ не емитира CO2, NOx или SOx основни причинители на парников ефект и замърсяване на въздуха при производство на енергия.