Monsters. Again.

Витоша, 6 май 2007

Небесата и сферите, по които се движат са направени от един единствен пети елементквинтесенцията, който е неизменен и неразрушим.

според: Аристотел

Интересно дали ще съм някога в състояние да родя по-безсмислено съчетание между заглавие, изображение и текст. Утре ще е късно. Трябва ми отговор сега.

Advertisements