404: Това, което … беше намерено.

Извинявам се за причиненото неудобство, но това което търсeхте, не беше намерено. Може би в момента го съчинявам, но едва ли.

Всяко отваряне на прозорците – към други общности, животи или (само)реализации ни изправя пред шеметната бездна на абсолютното прозрение.

(op.3 на manypervez)

Или накратко,

Дръжте прозорците затворени.

Историята на Генади*, който след като похаби живота си в търсене на органа на свободната воля, го намери точно там, където си мислите.

(разказана в следващ** брой)

— — —

* той е Радойчо, също.

** Накратко, същността е в качествата на нивото на абстракция. Следва спойлер:
…Според Генади-Радой, привлекателността на Х. (по нея Генади чезне) не може да бъде обяснена в термините на електрическите явления.  Ако ниво α задава напълно нови правила за привличане/отблъскване, то това не може да бъде [обяснено чрез]/[сведено до] никое от по-долните нива. Свободната воля на електроните, разсъждава Генади, няма значение. Освен това те нямат такава, физическият (в кой-да-е смисъл) свят е напълно детерминиран…

Advertisements