Образец

Витоша, 04.септември 2011

На креватна живопис, разбира се.