Инфо за тенденциите

Стерилен и елегантен. Bauhaus сред компютрите.

Светът, какъвто няма да бъде никога. Впрочем, това е определението за концепуален дизайн.

А: Издателят да чака лоши времена, ако продължи да упорства с този артистичен проект. Хората харесват буклуци и маркет лидерите точно с това ги снабдяват.

Б: You may say I’m a dreamer. But I’m not the only one…

Advertisements