Stop the entropic pump

Животът е съвместност.
Времето (или часовниците), е необходимо само за синхронизиране с другите.
Life is an entropic pump.

Червената шапчица – като Снежанка.

Advertisements