Пейзаж с чадър, сняг и кошче

WP_000424__

Хм. Според корана: „Три типа са хората най-лоши за господаря (държавата, гражданското общество, etc.) неграмотен учен, набожен невежа и молла-лицемер. Но най-опасен е онзи, що прави втората карачка преди първата…“