Мрачен ден

Хлебозавод No.6
(работническа глава[*] или авария на Подривната Машина)

Шестаците седяха на мръсни палета в комфортното и гризкаха банички. Припичаха си мутрите на прашното слънце, прозяваха се и говореха за жени.
Д. се вторачва в дясната си обувка и установява, че тя все повече му прилича на Роберт. Абе кой беше тоя Роберт[2*]? Има още