Добив на злато

Изглед на инсталацията за добив на злато на луната към 22.06.2007.


Означения:

  1. Готова продукция на склад.
  2. Луноход.
  3. Четири малки атомни реактора, всеки с капацитет 40 kg злато на ден.
  4. Луноход за резервни части.
  5. Бракувана продукция. Златото се бракува, ако не отговаря на стандарта за Au или частиците са етически / естетически непълноценни (неподходящи по размер, заобленост или червено отместване).

Суровина за производство на златото е лунният атмосферен вакуум.

Предприятието е частна (моя) собственост. За второто полугодие на текущата година е предвидено IPO, като се очаква площадките, на които ще се листва да са NYSE и NASDAQ.

Оферти за 1.4% от предприятието се приемат до утре по обед. Моля, не чакайте последния момент!