7 = 7.

Инцидентите в Чернобил и Fukushima Daiichi имат еднакви оценки INES.

Обемът на емитираните в околната среда радиоактивни материали и в двата случая се оценява косвено, с компютърни модели. Този факт е достатъчен за подхранване на здравословна резервираност. И така, според оценките за изхвърленото към момента:

Фукушима = 10% Чернобил.

Разни хора неуморно повтарят какви били конструктивните разлики между реакторите, колко се различавали обемите на радиоактивните емисии и прочее. Биха могли просто да кажат, че едните са с дръпнати очи, а другите бледолики славяни, все толкова релевантност ще има в тези аргументи.

Еквивалентността на случаите има една генерална причина и тя е, че и в двата случая имаме загуба на управляемост. Времевите скали имат нужда от нормализация, в първият случай нещата протичат много бързо, в другия се точат (досега) месец, но ефектът няма как да е съществено различен, щом състоянията съвпадат.

Пълна загуба на управляемост с непоправими щети по каналите за контрол и наблюдение на ядрени обекти съхраняващи стотици тонове радиоактивни материали, т.е.:

Фукушима ≡ Чернобил, или Има още

Предшественикът


АЕЦ Чернобил в добрите си години

Реакторът

Авариралият в Чернобил реактор е тип РБМК-1000, т.е. канален, модериран от графит – охлаждан с вода, кипящ (BWR), едноконтурен. Активната зона представлява графитен цилиндър (около 2000 тона графит) с височина 7 метра и диаметър 11.8 метра.


Ядрените реактори съдържат няколко задължителни компонента:

  • Гориво – в съвременните реактори това са керамични таблетки от UO2.
  • Модератор – среда, която забавя неутрони и така прави възможно протичането на ядрените реакции.
  • Управляващи елементи – изработени са от материал, който поглъща неутрони и съответно гаси ядрените реакции (най-често от легирана с бор стомана).

РБМК произхожда от малък реактор от 50-те години за производство на оръжеен плутоний (239Pu) и е по-старият дизайн съветски реактори лицензирани за гражданска употреба. Към момента на аварията при планиране на нови мощности твърдата тенденция е към заместването му с другия тип (ВВЕР) – модерирани от вода реактори.

Особености на дизайна: Има още