Предшественикът


АЕЦ Чернобил в добрите си години

Реакторът

Авариралият в Чернобил реактор е тип РБМК-1000, т.е. канален, модериран от графит – охлаждан с вода, кипящ (BWR), едноконтурен. Активната зона представлява графитен цилиндър (около 2000 тона графит) с височина 7 метра и диаметър 11.8 метра.


Ядрените реактори съдържат няколко задължителни компонента:

  • Гориво – в съвременните реактори това са керамични таблетки от UO2.
  • Модератор – среда, която забавя неутрони и така прави възможно протичането на ядрените реакции.
  • Управляващи елементи – изработени са от материал, който поглъща неутрони и съответно гаси ядрените реакции (най-често от легирана с бор стомана).

РБМК произхожда от малък реактор от 50-те години за производство на оръжеен плутоний (239Pu) и е по-старият дизайн съветски реактори лицензирани за гражданска употреба. Към момента на аварията при планиране на нови мощности твърдата тенденция е към заместването му с другия тип (ВВЕР) – модерирани от вода реактори.

Особености на дизайна: Има още

Атомни работи

Горното е реклама. Все пак напоследък си припомнихме, че мирният атом не е чак толкова чист и определено е обществено порицаем. Следват факти.

Стабилност на доставките.

Уранът се внася (или би могъл) от политически стабилни страни.


Атомните реактори работят (генерират енергия) поне година без презареждане. Нищо от това не е в сила за другите традиционни енергоизточници (петрол, газ, въглища).
Има още

Контекст

АЕЦ в Япония (източник: NEI)

Състояние на другите АЕЦ в района след земетресението (източник: JAIF)

Fukushima Daini Nuclear Power Station

Operation Status at the earthquake occurred
In Service -> Automatic Shutdown
Status: All the units are in cold shutdown

Unit-1, 2, 3 & 4, which were in full operation when the earthquake occurred, all shutdown automatically. External power supply was available after the quake. While injecting water into the reactor pressure vessel using make-up water system, TEPCO recovered the core cooling function and made the unit into cold shutdown state one by one. Latest Monitor Indication: 15.9 μSv/h at 12:00, Mar. 17 at NPS border. Evacuation Area: 10km from NPS

Onagawa Nuclear Power Station

Operation Status at the earthquake occurred
In Service -> Automatic Shutdown
Status: All the units are in cold shutdown

Unit-1, 2 & 3 all shutdown automatically when the earthquake occurred. Unit-2 & 3 were then led into cold shutdown state. Unit-2, which had just started operation after planned outage, got into cold shutdown immediately.

Tokai Daini

Operation Status at the earthquake occurred
In Service -> Automatic Shutdown
Status: In cold shutdown

Tokai Daini NPP, which was in full operation when the earthquake occurred, shutdown automatically. Core cooling function was gotten into service after external power supply wasrecovered on Mar. 13. Има още