Атомни работи

Горното е реклама. Все пак напоследък си припомнихме, че мирният атом не е чак толкова чист и определено е обществено порицаем. Следват факти.

Стабилност на доставките.

Уранът се внася (или би могъл) от политически стабилни страни.


Атомните реактори работят (генерират енергия) поне година без презареждане. Нищо от това не е в сила за другите традиционни енергоизточници (петрол, газ, въглища).
Има още

Стоп кадър

Цикъл на ядреното гориво.


(източник: TEPCO)

Радиоактивни материали в АЕЦ.

  • Заредени в реактора.
  • В басейни за отработено гориво. Fukushima-1 разполага с един общ (в отделна сграда), както и шест по-малки по капацитет басейни в сградите на блоковете.
  • В девет сухи контейнера.

Заредени в реактора.

(източник: TEPCO)

Нормално реакторът е пълен с дестилирана вода.

Морската вода, с която реакторите се обливат от няколко дни има корозиращ ефект върху стоманената обвивка на контейнера. Трябва да се отбележи, че този ефект е бавен, от порядъка на седмици и месеци. Със сигурност, обаче, в реактора се натрупва сол – ако се допусне спичането ú в изолираща кора около циркониевите пръти, охлаждането им съществено ще се затрудни и meltdown става най-вероятния сценарии.

Когато след meltdown стопената активна зона (corium) пробие металната обвивка, радиоактивният материал попада на последната външна (бетонна) бариера. Скоростта на проникване през бетона при максимално тежки (сухи) условия е милиметри в минута, с отделяне на газове, които ако не се вентилират биха довели до пробиви.

Ако се доставя вода за охлаждане на стопилката (corium) тази скорост пада до 5÷7% от първоначалната, като отделянето на газове също се подтиска.

(източник: MIT NSE)

Разпределение на отработеното гориво.

60% се съхранява в общия басейн.
34% са разпределени в по блоковете.
6% се съхраняват в сухи контейнери.
Има още