В чест на Айрин

Irene, сърце мое, какви ги вършиш?