Intrinsic Safety

Витоша, 30 март 2011

Ербод илшод в отондор ещиличу

In an admission of how long the cooling process may take, Hidehiko Nishiyama, deputy director general of the Nuclear and Industrial Safety Agency, Japan’s nuclear regulator, said late Tuesday: “We will have to continue cooling for quite a long period. We should be thinking years.”

Kuni Yogo, a former atomic energy policy planner in the Japan Science and Technology Agency, said: “There is some trial and error, but this is the beginning of a three- to five-year effort.”

source: NYT

Предшественикът


АЕЦ Чернобил в добрите си години

Реакторът

Авариралият в Чернобил реактор е тип РБМК-1000, т.е. канален, модериран от графит – охлаждан с вода, кипящ (BWR), едноконтурен. Активната зона представлява графитен цилиндър (около 2000 тона графит) с височина 7 метра и диаметър 11.8 метра.


Ядрените реактори съдържат няколко задължителни компонента:

  • Гориво – в съвременните реактори това са керамични таблетки от UO2.
  • Модератор – среда, която забавя неутрони и така прави възможно протичането на ядрените реакции.
  • Управляващи елементи – изработени са от материал, който поглъща неутрони и съответно гаси ядрените реакции (най-често от легирана с бор стомана).

РБМК произхожда от малък реактор от 50-те години за производство на оръжеен плутоний (239Pu) и е по-старият дизайн съветски реактори лицензирани за гражданска употреба. Към момента на аварията при планиране на нови мощности твърдата тенденция е към заместването му с другия тип (ВВЕР) – модерирани от вода реактори.

Особености на дизайна: Има още

Атомни работи

Горното е реклама. Все пак напоследък си припомнихме, че мирният атом не е чак толкова чист и определено е обществено порицаем. Следват факти.

Стабилност на доставките.

Уранът се внася (или би могъл) от политически стабилни страни.


Атомните реактори работят (генерират енергия) поне година без презареждане. Нищо от това не е в сила за другите традиционни енергоизточници (петрол, газ, въглища).
Има още

Печено прасенце

София, 24 март 2011

Не знам защо печено прасенце.

Епохата е такава, коне, хора, петли – всички живеят съвместно и се учат взаимно. Можеш да го срешнеш, това прасе, да ти маха с опашка и ти благо да го нахраниш с помия, после си лягате двамата, всеки в своята кочина. А преди празника, с комшулука ще облеете в червено тревата на двора, чак белите ви ризи се обкичват с красивите топчици топла кръв, пръснати свободно, в едно такова артистично опиянение от гърдите до лактите. Ракията отделно.

Тежка храна, руйно вино, невестата ти гащите си е изпрала, вчера на канала, свидна рожба чопли носле сополиво.

Животът изглежда нелепо, когато се откъсваш от него.

Добив на злато

Изглед на инсталацията за добив на злато на луната към 22.06.2007.


Означения:

  1. Готова продукция на склад.
  2. Луноход.
  3. Четири малки атомни реактора, всеки с капацитет 40 kg злато на ден.
  4. Луноход за резервни части.
  5. Бракувана продукция. Златото се бракува, ако не отговаря на стандарта за Au или частиците са етически / естетически непълноценни (неподходящи по размер, заобленост или червено отместване).

Суровина за производство на златото е лунният атмосферен вакуум.

Предприятието е частна (моя) собственост. За второто полугодие на текущата година е предвидено IPO, като се очаква площадките, на които ще се листва да са NYSE и NASDAQ.

Оферти за 1.4% от предприятието се приемат до утре по обед. Моля, не чакайте последния момент!